Advocades de Família a Barcelona

Especialistes en separacions i divorcis

Advocat Divorci Barcelona

Si està buscant advocat divorci Barcelona, a Heura Advocades ens encantaria posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Som un equip d’especialistes en dret de família, amb acreditada experiència i un especial coneixement de la legislació aplicable a Catalunya perquè vostè compti amb la millor defensa per als seus interessos.

Durant una crisi matrimonial es produeixen circumstàncies en què és difícil controlar les emocions i això pot portar a prendre decisions equivocades. Un assessorament professional és clau per poder afrontar aquestes situacions amb totes les garanties.

Demani la seva cita informativa per telèfon, correu electrònic o mitjançant el formulari de contacte. Estem ubicats al centre de Barcelona.

advocat divorci barcelona

Advocat divorci mutu acord Barcelona

abogada divorcio barcelona

El nostre advocat de divorci a Barcelona, sempre que sigui possible, proposarà una separació o divorci de mutu acord com a primera opció o mètode prioritari per dur a terme l’assumpte que li hagi estat confiat.

En aquest cas des d’Heura Advocades ens encarregarem de mitjançar entre les parts per promoure que s’arribi a un acord en benefici de la família i en el qual tothom se senti el més còmode possible.

Per regla general la separació o el divorci de mutu acord s’obté més ràpid i és bastant més econòmic que una separació o un divorci contenciós.

En una ruptura de mutu acord són els mateixos implicats els que es posen d’acord i això reforça les possibilitats que els pactes als que arriben siguin més estables i perdurin més en el temps.

Heura Advocades som advocats matrimonialistes experts en tot tipus de separacions i divorcis. Contacti amb nosaltres i l’ajudarem.

Advocat divorci contenciós Barcelona

Si el mutu acord no és possible la ruptura es convertirà en una separació o divorci contenciós i s’haurà d’acudir a la via judicial on vetllarem pels seus interessos amb la màxima professionalitat i amb absolut rigor.

El nostre advocat de divorci a Barcelona es reunirà amb vostè i analitzarà quina és la seva específica realitat a tots els nivells (personal, familiar, laboral i econòmica) i en funció de tot això elaborarà un conveni regulador inicial que traslladarà a l’altra part.

Si hi ha fills/es menors el conveni regulador ha de contenir: La potestat parental, la guarda i custòdia, el règim de visites, la pensió d’aliments i un pla de parentalitat.

Si s’escau, el conveni regulador també ha de contenir: L’ús de l’habitatge familiar, la pensió compensatòria, la pensió per raó de la feina, la liquidació de el règim econòmic matrimonial i la divisió de béns en comunitat ordinària indivisa.

abogadas divorcio barcelona

Advocat divorci Barcelona - Honoraris

abogados divorcio barcelona

Els nostres honoraris són transparents i sense sorpreses i estan adaptats a cada cas de forma totalment personalitzada.

Som conscients de les dificultats que poden comportar els assumptes de família i per això oferim la possibilitat de finançar els nostres honoraris fins a 12 mesos sense interessos.

Pot demanar-nos cita per telèfon o e-mail i li lliurarem el seu pressupost sense cap compromís.

També pot consultar-nos el seu cas mitjançant el formulari que trobareu a la part inferior d’aquesta pàgina.

Sabem que en moltes ocasions els nostres clients estan immersos en situacions emocionalment complexes i per això tractem cada cas amb la màxima sensibilitat.

Si està interessat en un assessorament professional per part d’un advocat expert en dret de família contacti amb nosaltres al 93 385 98 52 i l’ajudarem.

Advocat divorci per a modificar una sentència

Per modificar una sentència de divorci que és ferma, es requereix presentar una nova demanda, i que hi hagi una nova sentència en la qual s’aprovi la modificació.

Els requisits que s’han de complir per a poder presentar aquesta nova demanda són:

  • Que s’hagi produït un canvi de les circumstàncies dels cònjuges i/o dels fills, i que aquest canvi sigui real i objectiu.
  • Que es tracti d’un canvi substancial, amb certa rellevància.
  • Que les circumstàncies tingudes en compte en el moment de dictar la sentència hagin variat respecte a l’actualitat.
  • Que els nous fets no s’hagin valorat en un enjudiciament anterior.
  • Que les noves variacions tinguin caràcter permanent.

 

Per presentar aquesta nova demanda la situació ideal és que hi hagi un mutu acord entre les parts.

En aquest cas s’haurà de redactar un nou conveni que inclogui les noves mesures desitjades i posteriorment traslladar a l’altra part perquè aquesta atorgui la seva conformitat.

Si l’altra part dóna el seu consentiment podrem presentar de mutu acord la demanda per modificar una sentència de divorci i serà el jutge o jutgessa qui haurà d’aprovar-la.

Saber més…

Advocat divorci per reclamar impagament de pensió

Abogado divorcio para reclamar impago de pensión

En termes generals, tota la legislació per impagament de pensions té com a objectiu impedir l’incompliment de l’obligat al pagament i emparar amb una protecció especial als descendents menors d’edat.

El pagament d’una pensió deguda es pot reclamar tant en la jurisdicció civil com en la jurisdicció penal. Les dues accions són compatibles i per això mai es dóna la vulneració del principi “non bis in idem”.

1.- Procediment civil: La part demandant, en via civil, a través d’una demanda executiva, sol·licita que es compleixi la sentència i es condemni a l’altra part al pagament del deute. Article 517 LEC.

2.- Procediment penal: La part denunciant, en via penal, a través d’una denúncia, sol·licita que s’investigui a l’altra part per l’impagament de pensions i que se’l condemni a una pena per delicte d’abandonament de la família.

En aquest sentit, l’article 227 CP. exposa que aquell que deixi de pagar per un termini de dos mesos consecutius o quatre no consecutius una prestació econòmica constituïda en favor del seu cònjuge o els seus fills podrà ser condemnat a una pena de presó de 3 mesos a un any o multa de sis a 24 mesos.

És important saber que si no es pot pagar la pensió establerta a causa d’un canvi negatiu en les circumstàncies econòmiques de l’obligat al pagament, s’ha de presentar una demanda de modificació de la sentència o l’escriptura pública.

No sempre que l’obligat a l’pagament no faci front a les seves obligacions i no pagui la pensió ha de considerar-se aquesta acció com a delicte ja que per a això cal la voluntarietat de impagar i la reiteració.

És per això que, en termes generals, el nostre advocat divorci Barcelona aconsella que, en aquests casos, es pagui el que es pugui i, a el mateix temps, s’insti un procés de modificació de la sentència o l’escriptura pública.

Últimes publicacions d'Advocat divorci Barcelona

Advocat divorci Barcelona - Formulari de contacte

Pot fer-nos una primera consulta confidencial per mitjà del següent formulari