info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Honestedat, rigor i proximitat.

Advocats de Comunitats i Béns Immobles a Barcelona

Està buscant advocats de comunitats de propietaris? Té algun problema en el seu arrendament? Voleu saber si l’immoble que vol comprar té alguna afectació?

Heura Advocades és un bufet jurídic que disposa d’excel·lents advocades i advocats de comunitats i béns immobles a Barcelona.

Ens encantaria posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Demani la seva cita informativa per telèfon, correu electrònic o mitjançant el formulari de contacte. Estem ubicats al centre de la ciutat.

Advocats de Comunitats i Béns Immobles a Barcelona

Àrees de Pràctica

Comunitats de propietaris

A Heura Advocades som advocats experts en estatuts i normes de comunitat, intervenció en juntes de propietaris, reclamació per activitats molestes, derrames, reclamació a deutors, ...

Arrendaments urbans

A Heura Advocades som advocats de comunitats especialistes en la redacció i negociació de contractes d'arrendament, desnonament per impagament, reclamació per obres incosentides, notificació de traspassos, ...

Compravenda de béns immobles

En Heura Advocades som advocats experts en assessorament per a la compravenda de béns immobles, dissolució de condominis, assessorament tributari, orientació per a clients estrangers, ...

Advocats de comunitats de propietaris a Barcelona

Una comunitat de propietaris s’ha d’entendre com el conjunt dels propietaris dels diferents pisos, locals i places d’aparcament d’un edifici en règim de propietat horitzontal.

Aquests propietaris també són copropietaris d’una sèrie d’elements comuns de l’edifici (terrasses, jardins, escales, etc.) que al seu torn poden ser d’ús comunitari o privatiu.

El títol constitutiu de la comunitat de propietaris és un document que ha de constar en escriptura pública, que s’inscriu en el Registre de la Propietat, i que, en tot cas, ha de contenir unes determinades informacions.

Llegir més …

Advocats d'arrendaments urbans a Barcelona

El lloguer d’habitatge és aquell lloguer o arrendament que recau sobre una edificació habitable que te com a destinació primordial satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari.

Per formalitzar un lloguer d’habitatge les parts es poden compel·lir recíprocament a la formalització per escrit del contracte d’arrendament.

Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador, quan aquest sigui persona jurídica.

Llegir més …

L’arrendament de local de negoci és un arrendament de finca urbana per a ús distint del de vivenda.

Es tracta d’un arrendament per exercir una activitat industrial, comercial, artesanal, professional, recreativa, assistencial, cultural o docent.

El contracte d’arrendament de local de negoci es regeix per la voluntat de les parts i els pactes entre arrendador i arrendatari; si no, per la Llei d’arrendaments urbans (LAU); i, supletòriament, pel que disposa el Codi Civil.

Llegir més …

Abogados de arrendamientos urbanos​

Advocats de compravenda de béns immobles a Barcelona

Abogados de compraventa de bienes inmuebles​

Quan una persona vol dur a terme una compravenda d’habitatge cal que disposi de la informació legal adequada que li estalviï possibles problemes i que li permeti aconseguir una completa satisfacció.

La compravenda d’habitatge és un contracte pel qual el venedor s’obliga a lliurar un habitatge determinat i el comprador a pagar per ell un preu cert en diners.

El contracte d’arres o senyal és un compromís per escrit pel qual el comprador/a es reserva un dret sobre la compra de l’habitatge a canvi d’una quantitat de diners a compte del preu total i el venedor es compromet en les condicions pactades a lliurar l’habitatge al comprador/a.

La informació mínima del contracte d’arres és:

  • Les dades personals de la part venedora i la part compradora.
  • La identificació i descripció de l’habitatge.
  • El preu final de la compravenda i la forma de pagament.
  • La quantitat de diners de les arres o senyal.
  • El terme màxim per formalitzar el contracte de compravenda.
  • El compromís de formalitzar el contracte de compravenda en escriptura pública.
  • El repartiment de les possibles despeses de la compravenda d’habitatge.
  • La signatura de la part venedora i la part compradora.

 

Llegir més …

Advocats de Comunitats - Últimes publicacions

Advocats de Comunitats - Formulari de contacte

Pot fer-nos una primera consulta confidencial per mitjà del següent formulari