Avís legal

 

 

1. Titular del web

 

El present avís legal regula l’ús del domini web www.heuraadvocades.com titularitat de Rita Requejo Fernández (des d’ara “HEURA ADVOCADES”), amb NIF 44455242z domicili a efectes de notificacions a, Carrer Bruc, nº 7, Principal 1ª, 08010 Barcelona, adreça de correu electrònic: info@heuraadvocades.com.

 

 

2. Ús i accés d’Usuaris

 

S’informa l’usuari de la present web que l’accés a la mateixa suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en el present avís legal. La utilització del web té caràcter gratuït, no exigeix subscripció i no implica l’establiment de relació comercial alguna amb HEURA ADVOCADES.

 

L’usuari del web es compromet a la utilització de la pàgina web de conformitat amb el que disposa la Llei i el present Avís Legal, segons els bons costums i l’ordre públic. Igualment s’obliga a NO utilitzar el portal i els seus continguts amb fins o efectes il·lícits, lesius dels drets d’HEURA ADVOCADES, o de tercers o que de qualsevol altra forma puguin danyar, sobrecarregar, inutilitzar o deteriorar el lloc web i / o els seus continguts i / o el servei d’HEURA ADVOCADES, o impossibiliti la normal utilització o gaudi d’aquests per part d’altres persones. La responsabilitat derivada del mal ús realitzat sobre els continguts de la present web recaurà únicament i exclusivament sobre l’Usuari que hi accedeix a ells, quedant HEURA ADVOCADES exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat al respecte.

 

Queda prohibida la manipulació de les dades identificatives d’HEURA ADVOCADES, contingudes en el present espai web així com la dels elements tècnics, dels continguts, de la informació i en general de la configuració de l’espai web.

 

 

3. Actualització i modificació de la pàgina web

 

HEURA ADVOCADES, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web.

 

 

4. Contingut del web i enllaços.

 

La finalitat d’HEURA ADVOCADES amb aquest lloc web és presentar la seva activitat com a firma dedicada a la prestació de serveis jurídics a nivell local, nacional i internacional.

 

HEURA ADVOCADES no es fa responsable del mal ús que es realitzi dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de l’Usuari que accedeix a ells o els utilitza.

 

HEURA ADVOCADES no es fa responsable de la informació que continguin les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través dels links o enllaços que el web site d’HEURA ADVOCADES ofereixi, sent exclusiva responsabilitat de l’Usuari que accedeix a ells o els utilitza. L’existència de links o enllaços inclosos en el lloc web d’HEURA ADVOCADES té finalitat merament informativa respecte de l’existència d’altres fonts d’informació relacionada. El contingut i la gestió de les pàgines web vinculades a través dels enllaços inclosos en el lloc web d’HEURA ADVOCADES es regirà sota les condicions d’aquelles, declinant HEURA ADVOCADES qualsevol responsabilitat al respecte.

 

 

 5. Formularis de recollida de dades

 

La utilització de determinades sol·licituds dirigides a HEURA ADVOCADES, requereixen de la prèvia cumplimentació de formularis de la web. La informació que l’usuari faciliti a HEURA ADVOCADES a través d’aquests formularis haurà de ser exacta i veraç. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la informació donada a HEURA ADVOCADES, a fi que correspongui, en tot moment, amb la situació real de l’Usuari. En el supòsit de manifestacions inexactes, incompletes o falses comunicades per l’Usuari, aquest serà l’únic responsable pels perjudicis que a causa d’això es poguessin causar a HEURA ADVOCADES, o a tercers.

 

Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del web s’incorporaran als fitxers de dades de caràcter personal de què és responsable HEURA ADVOCADES. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar les candidatures d’ocupació així com els suggeriments i consultes que es reben a través del web.

 

L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça assenyalada en l’apartat 1 del present avís.

 

HEURA ADVOCADES adopta els nivells de seguretat tècnics i organitzatius exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament.

 

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

 

Els continguts del lloc web www.heuraadvocades.com  disseny gràfic, logotips, imatges, icones, tecnologia, programari, links i codis font així com el desenvolupament del web site són de propietat exclusiva d’HEURA ADVOCADES i per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de la seva pàgina web ni encara citant les fonts, excepte consentiment escrit d’HEURA ADVOCADES, autoritzant expressament aquests o qualsevol altra modalitat d’explotació sobre els drets dels quals HEURA ADVOCADES és titular.

 

 

7. Limitació de garanties i responsabilitats

 

HEURA ADVOCADES s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de problemes tècnics, de la presència de virus o d’altres elements que puguin ocasionar fallades o alteracions en els seus equips informàtics i fitxers o documents emmagatzemats en els sistemes informàtics de els usuaris del lloc web. Igualment, HEURA ADVOCADES no es responsabilitza dels danys que poguessin causar terceres persones o fonts alienes.

 

 

8. Llei i jurisdicció

 

Les relacions en protecció de dades que s’estableixin entre HEURA ADVOCADES i els usuaris d’aquesta web es sotmetran a la legislació i jurisdicció espanyoles.