info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Articles sobre Dret Immobiliari

En aquesta pàgina trobarà una selecció d’interessants articles sobre dret immobiliari elaborats per Heura Advocades.

Esperem que els trobi d’utilitat i li resolguin alguns dubtes.

Comunidad de propietarios
Dret immobiliari
heuraadvocades

Comunitat de propietaris

Una comunitat de propietaris s’ha d’entendre com el conjunt dels propietaris dels diferents pisos, locals i places d’aparcament d’un edifici en règim de propietat horitzontal.

Llegir més »
Compravenda d'habitatge
Dret immobiliari
heuraadvocades

Compravenda d’habitatge

La compravenda d’habitatge és un contracte pel qual el venedor s’obliga a lliurar un habitatge determinat i el comprador a pagar per ell un preu cert en diners.

Llegir més »