Articles sobre Dret Immobiliari

En aquesta pàgina trobarà una selecció d’interessants articles sobre dret immobiliari elaborats per Heura Advocades.

Esperem que els trobi d’utilitat i li resolguin alguns dubtes.

Comunidad de propietarios
Dret immobiliari
heuraadvocades

Comunitat de propietaris

Una comunitat de propietaris s’ha d’entendre com el conjunt dels propietaris dels diferents pisos, locals i places d’aparcament d’un edifici en règim de propietat horitzontal.

Llegir més »
Compravenda d'habitatge
Dret immobiliari
heuraadvocades

Compravenda d’habitatge

La compravenda d’habitatge és un contracte pel qual el venedor s’obliga a lliurar un habitatge determinat i el comprador a pagar per ell un preu cert en diners.

Llegir més »