info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Advocades Laboralistes a Barcelona

Especialistes en Acomiadaments i Indemnitzacions

Advocada Laboralista Barcelona

Posi el seu assumpte en mans del nostre advocat o advocada laboralista Barcelona i confiï en professionals.

A Heura Advocades comptem amb un equip d’excel·lents advocades i advocats especialitzats en dret laboral amb una acreditada solvència i una àmplia experiència en la matèria.

L’han acomiadat o creu que van a fer-ho? Està immers en un ERO o ERTO? L’assetgen a la feina? ¿No li paguen el salari? Ha tingut un accident laboral?

Sigui quina sigui la seva situació ens encantaria ajudar-lo i posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Demani la seva cita informativa per telèfon, correu electrònic o mitjançant el formulari de contacte. Estem ubicats al centre de Barcelona.

advocat laboralista barcelona

Advocats Laboralistes a Barcelona

Acomiadaments

A Heura Advocades som advocats experts en tot tipus d'acomiadaments: Disciplinaris, objectius, improcedents, nuls, ...

EROs y ERTOs

A Heura Advocades som especialistes en expedients col·lectius de suspensió, reducció i extinció laboral (acomiadaments col·lectius)

Assetjament Laboral

A Heura Advocades som advocats laboralistes experts en demandes per mobbing laboral i altres incompliments greus, ...

Reclamacions de Quantitat

A Heura Advocades som especialistes en reclamació de salaris, indemnitzacions, plus, complements salarials i no salarials, ...

Malalties i Accidents Laborals

En Heura Advocades som advocats a Barcelona experts en reclamació d'indemnitzacions per accidents laborals, ...

Incapacitats i Pensions

En Heura Advocades som experts en assessorament sobre pensió parcial, total i absoluta, gran invalidesa, pensió de jubilació ...

El seu advocat o advocada laboralista a Barcelona

A Heura Advocades trobarà el millor assessorament per part d’una advocat o advocada laboralista a Barcelona i un tracte proper i confidencial.

Com bufet jurídic laboralista donem assessorament tant a treballadors com a empreses. Aquesta doble perspectiva ens aporta un important coneixement i ens atorga cert avantatge a l’hora d’identificar certes estratègies a nivell de negociació.

En Heura Advocades sabem escoltar i posar-nos en la situació dels nostres clients. Li garantim que l’advocat o advocada assignat al seu assumpte portarà el seguiment personalment i li aportarà totes les solucions jurídiques per al seu cas concret.

El nostre àmbit territorial principal d’actuació és Barcelona però com bufet expert en dret laboral donem servei en qualsevol altre territori, bé desplaçant-nos o mitjançant els nostres despatxos col·laboradors.

Asesoramiento laboral en Barcelona

Advocat Laboralista Barcelona per Acomiadaments

abogada despido barcelona

L’han acomiadat o creu que van a fer-ho? Està buscant un advocat o advocada laboralista especialista en aquest àrea? En Heura Advocades som advocats experts en dret laboral amb una àmplia experiència en tot tipus d’acomiadaments.

Un acomiadament és una decisió unilateral de l’empresa per la qual prescindeix dels serveis d’un treballador/a.

En molts casos l’acomiadament no només suposa un cop econòmic sinó també moral.

L’empresa ha de formalitzar l’acomiadament per escrit, al·legar els motius i especificar la data d’efectes i notificar el treballador/a una proposta de saldo i quitança.

Llegir més…

Advocat Laboralista Barcelona per EROS y ERTOS

Està immers en un ERO o en un ERTO o creu que la seva empresa està plantejant un? Necessita fer un ERO o ERTO? Contacti amb nosaltres i obtingui el millor assessorament d’una advocat o advocada laboralista.

Un ERO és un expedient d’acomiadament col·lectiu iniciat per l’empresa que està contemplat en l’article 51 ET.

Les causes que pot al·legar l’empresa per fer un ERO poden ser econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o de força major.

Llegir més…

Un ERTO és un procediment iniciat per l’empresa que està contemplat en l’article 47 ET per la suspensió dels contractes o la reducció de les jornades laborals.

S’entén per reducció de jornada la disminució temporal d’entre un 10% i un 70% de la jornada de treball computada sobre la base d’una jornada diària, setmanal, mensual o anual.

Llegir més…

abogados laboralistas barcelona

Advocat Laboralista Barcelona per Assetjament laboral o mobbing

Està buscant una advocat o advocada laboralista especialista en demandes per assetjament o mobbing laboral? A Heura Advocades som la millor opció.

L’assetjament laboral o mobbing és un tipus de violència, normalment psicològica, encara que pot ser física o sexual, en l’àmbit laboral, per part d’una o diverses persones de forma sistemàtica cap a una altra o altres persones.

L’assetjament laboral pot materialitzar-se de les següents maneres:

 • L’aïllament de l’treballador/a.
 • L’acumulació i excessos de tasques.
 • La privació o falta de tasques, o boreout.
 • La desqualificació i l’assignació de funcions per menyscabar a treballador/a.
 • Els canvis arbitraris i reiterats de tasques.
 • Les modificacions permanents d’horaris.
 • La privació i ocultació d’informació, instruments i documents.
 • Els crits, humiliacions, coaccions, amenaces, injúries i violència contra la integritat física o moral i la llibertat física o sexual.
 • La discriminació per raons de gènere, raça, aparença física, ideologia, etc.
 • La manca de mesures de protecció i seguretat per al treballador/a.


Llegir més…

Advocat Laboralista Barcelona per Reclamacions de Quantitat

La seva empresa no li paga el seu salari? Contacti amb nosaltres i deixis assessorar per un excel·lent equip d’advocades i advocats experts en dret laboral.

Si la seva empresa no li paga el salari, sigui parcial o totalment, pot iniciar diferents procediments de reclamació de salaris.

Hi ha dos procediments per reclamar el pagament dels salaris:

 1. Un procés monitori
 2. Un procés ordinari.

Per iniciar el procediment monitori són necessaris els requisits següents:

 • Que l’empresa no es trobi en situació de concurs.
 • Que les quantitats siguin vençudes, exigibles i de quantia determinada, derivades de la seva relació laboral i que no excedeixin de 6.000 euros.

El procediment s’inicia a través d’una petició inicial, aportant el contracte laboral, l’informe de vida laboral actualitzat i els fulls de salari.

Llegir més…

abogadas laboralistas barcelona
Advocat Laboralista Barcelona - Últimes publicacions
La mobilitat geogràfica en el treball

La mobilitat geogràfica és el desplaçament o trasllat d’un treballador a un altre centre de treball, en una localitat diferent, que requereixi un canvi de residència del treballador.

Quan paga el FOGASA?

Perquè el FOGASA pagui cal que s’hagi declarat judicialment la insolvència o el concurs de creditors de l’empresa i que els treballadors/es no aconsegueixin cobrar les quantitats que aquesta els deu per raó del seu treball.

Les pensions de la Seguretat Social

Les pensions de la seguretat social són prestacions econòmiques que atorga l’Institut Nacional de la Seguretat Social de durada indefinida o temporal.

L’assetjament laboral o mobbing

L’assetjament laboral o mobbing, és un tipus de violència, normalment psicològica, en l’àmbit laboral per part d’una o diverses persones de forma sistemàtica cap a una altra o altres persones.

Formulari de contacte

Pot fer-nos una primera consulta confidencial per mitjà del següent formulari